Proclaimer
Spectrum is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze correct te houden. Komt u toch iets tegen dat niet juist is of verouderd, dan stellen wij uw reactie op prijs. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Cookies
Onze website maakt gebruik van functionele cookies, die nodig zijn om de website goed te laten werken. Die informatie zouden we kunnen inzetten om het gebruikersgemak te verbeteren. Volgens de regels mogen we dat zonder toestemming doen.

Voorwaarden
Onze algemene voorwaarden kunt u downloaden via onderstaande link.
Algemene Voorwaarden 2015 (PDF)

Privacy
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij de volgendepersoonsgegevens van onze opdrachtgevers, toeleveranciers of van betrokkenen verwerken: NAW-gegevens, geslacht en titulatuur, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), zakelijke gegevens (zoals bedrijfsnaam, uittreksel handelsregister, BTW-nummer en bankgegevens).  

Wij verwerken persoonsgegevens in beginsel om uitvoering te kunnen geven aan een opdracht/overeenkomst. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratieplicht of accountantscontrole. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken ter gerechtvaardigde behartiging van onze belangen, zoals het verbeteren van onze dienstverlening. 

Spectrum verwerkt persoonsgegevens in opdracht van derden en voert de verwerking uit zoals met de opdrachtgever is overeengekomen. Om een dergelijke overeenkomst te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om de aangeleverde gegevens te verwerken. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Spectrum, zoals een direct mailing bedrijf of een postbedrijf. Met de derde partij die namens en in opdracht van Spectrum persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. De opslag en doorgifte van persoonsgegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk wordt geacht. Persoonsgegevens kunnen opgevraagd worden om deze te laten corrigeren of verwijderen door daartoe een bericht te sturen aan: Spectrum, t.a.v. de directie, postbus 624, 2700 AP Zoetermeer of per e-mail aan info@spectrum-communicatie.nl.