privacy

Aan Spectrum Communicatie verstrekte persoonsgegevens worden behandeld conform de daartoe in Nederland geldende regels. Aan Spectrum Communicatie verstrekte gegevens zoals naam en adres van abonnees op onze nieuwsbrieven worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de (nieuwsbrief-) abonnementenadministratie en om abonnees op de hoogte te houden van producten en diensten van de verschillende partners waarmee Spectrum Communicatie samenwerkt, indien daarvoor toestemming is gegeven. De opslag en doorgifte van persoonsgegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Gegevens kunnen opgevraagd worden om deze te laten corrigeren of verwijderen door daartoe een bericht te sturen aan:

Spectrum Communicatie
Postbus 624
2700 AP Zoetermeer
info@spectrum-communicatie.nl